Mój serwis

Temat: Wstęp na nieruchomość

Użytkownik "Makus [P.E. #7]" <makusWYTNI@publicenemy.plnapisał w
wiadomości

YMap1 wklepał(a):

| Art 13 ust 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

| Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko
| przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały
| decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.

| Pozdrawiam,

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2003 r.)

...
Nigdzie nie jest napisane ze terenem zamknietym jest kazdy teren
nalezacy do wojska... Przeciez jesli kawal lasu nalezy do wojska, nie
jest poligonem ani niczym podobnym, to chyba nie mam zakazu wstepu w
celu wykonania pomiarow?

Y
Jesli nie jest to teren zamnkniety w rozumieniu przepisow wykonawczych to w
mojej opinii ma zastosowanie przepis art 13 pr geod i kart. Pozostaje
jedynie kwestia, czy przytoczony przez Ciebie przepis wykonawczy jest
jedynym aktem prawnym wymieniajacycm kategorie obiektow zamnkietych w
rozumieniu art 13.


Źródło: topranking.pl/1831/20,wstep,na,nieruchomosc.php


Temat: Oznakowanie nieruchomości
Oznakowanie nieruchomości
"Kto nie ma tabliczki z numerem porządkowym na swojej posesji, ten
naraża się na mandat w wysokości nawet 250 złotych"

Żródło: www.rp.pl/artykul/84775.html

Podstawa prawna:

* ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU
z 2005 r. nr 240, poz. 2027 ze zm.)

* rozporządzenie z 28 października 2004 r. w sprawie numeracji
porządkowej nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 243, poz. 2432)Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,74608517,74608517,Oznakowanie_nieruchomosci.html


Temat: Wstęp na nieruchomość
Map1 wklepał(a):

YArt 13 ust 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko
przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały
decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.

Pozdrawiam,

Y
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa

(Dz. U. z dnia 13 sierpnia 2003 r.)

...

§ 3. Za tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa, na których
Minister Obrony Narodowej nadzoruje prace geodezyjne i kartograficzne,
uznaje się:

1) tereny zajęte pod:

a) stanowiska kierowania państwem i stanowiska dowodzenia Siłami
Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w stanie zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i wojny,

b) obiekty rozpoznania i walki radioelektronicznej oraz obrony
powietrznej i przeciwlotniczej kraju,

c) obiekty telekomunikacyjne służące do przekazywania informacji
niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

d) porty wojenne i urządzenia Marynarki Wojennej,

e) lotniska wojskowe,

f) składy i magazyny amunicji, uzbrojenia oraz materiałów pędnych i
smarów,

g) obiekty przeznaczone do produkcji materiałów i środków służących do
celów obrony kraju;

2) tereny zamknięte przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego na cele, o których mowa w pkt 1.

Nigdzie nie jest napisane ze terenem zamknietym jest kazdy teren
nalezacy do wojska... Przeciez jesli kawal lasu nalezy do wojska, nie
jest poligonem ani niczym podobnym, to chyba nie mam zakazu wstepu w
celu wykonania pomiarow?


Źródło: topranking.pl/1831/20,wstep,na,nieruchomosc.php


Temat: okres ważności mdcp
st@orange.pl (StanD) napisał(a):

Y

| zobacz sobie rozporzadzenie w sprawie formy projektu budowlanego i tam
nic
| nie mówi się o mapie do celów projektowych
| projekt zagospodarowania działki lub terenu należy sporzadzić na
AKTUALNEJ
| MAPIE ZASADNICZEJ LUB MAPIE JEDNOSTKOWEJ PRZYJĘTEJ DO PAŃSTWOWEGO ZASOBU
| GEODEZYJNEGO

Najwygodniej jest cytować tylko wybrane przepisy prawa lub wyrwane z
kontekstu ich fragmenty dla "udowodnienia" własnej, z góry założonej
teorii. Jak się chce wrzucić kamień do czyjegoś ogródka, wypadało by
jeszcze trochę doczytać.... Jeszcze troszkę rozporządzeń do ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, ustawy o gospodarce nieruchomościami, o
lasach, o drogach publicznych itd...... troszkę "Instrukcji
technicznych", troszkę "Wytycznych technicznych" o KC czy KPA nie
wspominając. Na G-4.4 i Prawie budowlanym Świat się nie kończy....

Z podziwem :o
StanD

Y
może i mój nawyk jest zły co do cytowania wybranych przepisów za to twój
nawyk nie wiem jak jego określić może cwaniactwo to:
cytowanie nazw rozporządzeń a później mówienie poszukaj sobie, zobacz sobie,
twój nawyk ma 99% urzędników i tobie podobnych cwaniaczków myslisz że tytułem
ustawy lub rozporządzenia zamkniesz komuś usta i pewnie wielu w ten sposób
wykiwasz ale nie wszyscy są tacy jak ci których kiwasz
hahahaha


Źródło: topranking.pl/1831/okres,waznosci,mdcp.php


Temat: Prawa i obowiazki geodety
Chyba znalazlem: "Prawo geodezyjne o kartograficzne".

Piotr


Źródło: topranking.pl/1831/47,prawa,i,obowiazki,geodety.php


Temat: PYTANIA

Yczy aby koledzy znają prawo geodezyjne i kartograficzne?
do wykonywania wspomnianych prac geodezyjnych trzeba posiadać
odpowiednie uprawnienia, posiadanie ich pozwoli na udzielenie sobie
właściwej odpowiedzi.

Y
z ust mi to wyjales :D. moze oni z I roku studiow sa...

pzdr

wolf


Źródło: topranking.pl/1831/87,pytania.php


Temat: proces map

YChciałbym puscic w sprzdaz mape, plan miasta, ktora sam sporzadzilem ,czy
mi
wolno,czy musi sie dokladnie zgadzac z wyrysem urzedu.
Jezeli byly by na mojej mapie jakiejs bledy - to czy ktos moze mnie
zaskarzyc,za wprowadzanie ludzi w blad nie znam sie na tym sorrki najwyzej
za glupie pyt.
    Najbardziej interesuje mnie jak zrobic by wszystko bylo dobrze nikt z
tym nie mial problemow i pretensji i bym najmniejsze koszty poniosl:)

Y
Odpowiedz na Twoje pytanie zawarta jest w art. 18 Ustawy z dnia 17 maja 1989
r. Prawo geodezyjne i kartograficzne z pozn. zm.. (Dz.U.z 2000 r. Nr 100
poz. 1086 - t.j., Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz.1189,
Nr 115 poz.1229, Nr 125, poz.1363.) - jesli do wyknania mapy uzyjesz
materialow z Panstwowego Zasobu Geod-Kart.

Jesli zas wykupisz licencje na gotowa mape od firmy kartograficznej- wiazace
sa ustalenia zawarte w umowie licencyjnej.


Źródło: topranking.pl/1831/proces,map.php


Temat: Uprawomocnienie decyzji.
"Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety

Yzwiązanych z przyjęciem granic" - geodety ale nie Urzędu ;))))

Y
Y

Użytkownik Marcin Pietrucha <mpiet@poczta.onet.plw wiadomości do grup
dyskusyjnych napisał:001801c1d373$f2afecc0$ed4463d9@ppp...

| Witam
| Mam pewien problem z zakończeniem rozgraniczenia.  Nie można
uprawomocnić
| decyzji o rozgraniczeniu ponieważ jedna ze stron przeprowadziła się w
| nieznanym kierunku, a  ani urząd ani sąsiedzi nieznają jego nowe miejsca
| zamieszkania. Dlatego też nikt nie odbiera tej decyzji.

Wysłać za zwrotnym poświadczeniem odbioru  przez pocztę.
Poczta po dwóch awizo  przyśle potwierdzenie wysłania zawiadomienia.
To trwa około miesiąca  -  cierpliwości!
"Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności
geodety
związanych z przyjęciem granic"
(art.32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1980 - Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne      Dz. U. Nr 30 poz. 163 z późn.zm)
{{{Obowiązkiem właściciela jest zadbać o własne interesy}}}

Y


Źródło: topranking.pl/1831/39,uprawomocnienie,decyzji.php


Temat: Robienie zdjęć a np. SOK
Dnia 2006-04-14 10:32, Użytkownik Adam Płaszczyca napisał :

YOn Fri, 14 Apr 2006 01:28:09 +0200, "R.Bach"
<"rbach[at]poczta[]onet[]pl"@wytnijto.plwrote:
1. Nie ma definicji co to jest 'teren kolejowy'.

Y
Ależ jest. W ustawie o transporcie kolejowym:

"obszar kolejowy" - określony działkami ewidencyjnymi obszar, na którym
usytuowane są linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urządzenia
przeznaczone do zarządzania, eksploatacji i utrzymania linii kolejowych,
a także służące do obsługi przewozu osób i rzeczy;

Zauważ, że obecnie

Ymasz teren zakładu taboru. Czy to teren kolejowy?

Y
Zgodnie z ustawą - tak, jeśli są tam: "linie kolejowe oraz inne budowle,
  budynki i urządzenia wraz z zajętymi pod nie gruntami, usytuowane na
obszarze kolejowym, przeznaczone do zarządzania, obsługi przewozu osób i
  rzeczy, a także utrzymania niezbędnego w tym celu majątku zarządcy
infrastruktury" Zarządcą nie musi być PLK, może być Zakład taboru,
czy prywatne przedsiębiorstwo będące zarządcą, np przedsiębiorstwo
transporku kamienia.

A jesli tory leżą na

Yterenie huty, to jest to teren hutniczy, czy kolejowy?

Y
To zależy od statusu gruntu. Jeśli należy do huty-to hutniczy

A tory należące

Ydo przetsiębiorstwa transporku kamienia to teren kolejowy?

Y
patrz wyżej.

A zajezdnia

Ytramwajowa (tory też są)?

Y
Ustawa o transporcie kolejowym nie dotyczy tramwajów.

Y2. Nie ma w ustawie żadnego wskazania jak taki teren miałby być
oznakowany

Y
Tu się zgadza. Ale z kolei sposób oznakowania działek gruntu,
w tym i obszaru kolejowego, ustala ustawa Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Y'Nie widziałem takiej tablicy. Być może, istotnie tam jest, jednak nic
nei wskazywało, że jestem na terenie kolejowym, a jeśli tak naprawde
było, to ponieważ wszedłem na niego nieświadomie, a niebył on
ogrodzony ani w żaden szczególny sposób oznakowany, to zarządzający
tym terenem powinien mnie o tym poinformować i zarządać opuszczenia
tego terenu, co też uczyniłem.'

Y
Konstytucja:
"Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej."

Ustawa zabrania wstępu na obszar kolejowy bez upoważnienia. Więc jak to
jest z tymi ustawami?

YCo to jest obszar kolejowy?
Że teren kolejowy nie istnieje.
No własnie - zastanów się - co to jest 'teren kolejowy'.
Ależ jest. Ze względem. Szczególnie, że 'teren kolejowy' to dwa ładne
słowa i nic więcej.

Y
Definicja jest. W ustawie.

YTrzeba. Każde ograniczenei swobody poruszanai sie MUSI być ustawowe.
Inaczej nie działa. Konstytucja tak mówi.

Y
Ale konstytucja mówi też, że ta wolność może podlegać ograniczeniu
ustawą. W tym wypadku tę wolność ogranicza ustawa o transporcie
kolejowym. I nie definiuje sposobu oznakowania miejscowego uchylenia
tego zakazu np dla podróżnych. Czyli jak? nie wolno wejść na peron?

YNo i tutaj jest wszystko jasne - jest wyznaczona granica terenu, jest
bariera (płot).
A w wypadku pekape nie ma tych rzeczy. Idziesz drogą, masz OTWARTĄ
bramę, więc domyslnie można wejśc.

Y
To znaczy że pekap ma ogrodzić swoje tysiące kilometrów linii, postawić
strażników i dopiero wtedy granica będzie "ważna"? Raczysz żartować.


Źródło: topranking.pl/1567/robienie,zdjec,a,np,sok.php


Temat: opis i mapa
Y| Po ostatniej nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego zostało
jasno sformułowane, że wyrysy i wypisy są wydawane przez organ prowadzący
ewidencję gruntów. Poza tym stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tej
kwestii też jest jasne (Geodeta nr 12/2000). Więc dziwi mnie po co są te
dyskusję. Na upartego można bez końca dyskutować na ten temat szukając
nowych argumentów np. czy wydawanie wyrysów i wypisów oznacza to samo co
wykonywanie itp. Wydaje mi się, że w końcu należy się z tym pogodzić, że
nie
możemy wykonywać tego rodzaju dokumentów.

Y
______________________________________________________________________

Tak jest "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" mowi :
" Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane przez organ prowadzący
ewidencję gruntów i budynków odpłatnie na żądanie właścicieli lub osób
fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub
lokal, osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie
posiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie,
a także na żądanie zainteresowanych organów administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego"

Dla mnie jasnym jest ze wydawanie nie oznacza sporzadzania .
Pozatym istnieje jeszcze sprawa technologii sporzadzenia . W niektorych
urzedach wyrysy kresli sie recznie w innych sa wydrukowywane .
W tym drugim przypadku mozemy mowic o "wydawaniu" w pierwszym o
"sporzadzaniu" .
Jednakze mozna sie spierac o interpretacje prawa i dochodzic co aznaczaja te
terminy (np. wyjasnienie Rzecznika Praw Obywatelskich w spomnianym artykule
w Geodecie) , tylko nie w tym rzecz !!!! Dlaczego nadajac uprawnienia
geodecie (zawsze oznaczalo to nadanie rangi rownej urzednikowi panstwowemu)
umniejsza sie tej randze i odmawia sie mozliwosci sporzadzania tego typu
dokumentow ?
Oczywiscie nie bronie tu urzedom wydawania takiej dokumentacji , chodzi mi o
to by geodeta uprawniony mogl od poczatku do konca obsluzyc zamawiajacego az
po wydanie opisu i mapy a nie odsylac go do urzedu .

________________________________________________________
Dziwię się dlaczego wprowadzasz podział na jednostki
Ywykonawstwa geodezyjnego i geodetów uprawnionych. Przecież dokumentację do
celów prawnych wykonują co wskazałem wcześniej geodeci uprawnieni (zakres
2)
a nie jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Mogą istnieć nieprawidłowości,
polegające na tym, że pracownicy starostwa wykonują wyrysy i wypisy
prywatnie, i to należy tępić.

Y
__________________________________________________

Wlasnie dlatego chcialem wprowadzic taki podzial . Niejednokrotnie
interesantom oplaca sie pojsc od razu do urzedu poniewaz robota zostaje
wykonana przez geodete uprawnionego - urzednika panstwowego - od poczatku do
konca a nie jak w przypadku tylko jednostek wykonawstwa geodezyjnego .
Zgadzam sie ze takie postepowanie nalezy tepic ale niestety mozliwosci takie
wprowadza prawo geodezyjne .
________________________________________________

Mysle ze ciagla dyskusja na ten temat nie jest nieuzasadniona .

Otoz Twoje stanowisko reprezentuje interesy panstwa a nie geodetow .
Dlaczego to budzet starost ma byc reperowany kosztem geodetow ?
Nie sprzeczajmy sie tu o interpretacje prawa geodezyjnego ale porozmawiajmy
na temat jak powinno byc w naszym kraju . Jezeli sytuacja taka nie spotka
sie z fala protestow to za chwile moze sie okazac ze w wyniku informatyzacji
osrodkow geodezyjnych geodeta nie bedzie mogl wykonywac map zasadniczych ,
wyrysow ani niczego co jest pochodna mapy ! Praca geodezyjna zapewne
zakonczy sie na sporzadzeniu operatu i zlozenia go w osrodku . Pracownicy
osrodka beda musieli uzupelnic mape numeryczna za co obciaza geodete , za
tym pojdzie oczywiscie koniecznosc zatrudnienia fachowcow w osrodkach ktorzy
beda musieli wrowadzac te rzeczy z roznie podanych danych , a moze
zroznicuje sie oplaty za osrodek dla tych ktorzy dadza dane w konkretnym
formacie ,dla  tych ktorzy format danych beda mieli troszke inny a moze i
dla tych ktorzy dadza np. wspolrzedne punktow w formie wydruku . Mysle ze
ktos pensje tej nowej kadry ludzi pracujacych w urzedach bedzie musial
sfinansowac i zapewne beda to geodeci , a moze oglosi sie przetarg i jakas
firma wygra sobie przeklepywanie danych z operatow i uzuplenianie systemu .

No wiec czy widzial ktos taki inny zawod ktory w podobny sposob finansowalby
administracje panstwowa ?
Czy w jakims innym kraju geodeci wykonujac prace geodezyjne oddaja je do
osrodka placac za obsluge a potem korzystajac z tych danych placa drugi raz
za to samo ?
A jeszcze zeby administracja rozumiala ze wykonujac usluge dla geodetow i
zadajac za to grubych pieniedzy robila to z usmiechem na twarzy w maksymalny
sposob ulatwiajac prace geodetom . Widac nie jest tak za bardzo rozowo w tym
naszym kraju skoro wszedzie narasta az takie niezadowolenie ze strony
wykonwastwa geodezyjnego .Ale to zupelnie inny temat .

Pozdrawiam

cool


Źródło: topranking.pl/1831/opis,i,mapa.php


Temat: Podziały nieruchomości
YPostępowanie administracyjne związane z podziałem nieruchomości
nie jest podstawą do ustalania granic,...

Y
Cieszę się, że ten pogląd jest już ogólnie akceptowany.

YGranice zewnętrzne przyjmujemy wg stanu istniejącego

Y
Dokładnie to brzmi "§ 6.1. Do opracowania projektu podziału granice
nieruchomości podlegającej podziałowi przyjmuje się według istniejącego stanu
prawnego, a jeżeli stanu takiego nie można stwierdzić - według stanu
uwidocznionego w katastrze nieruchomości."

Yi zawiadamiamy sąsiadów wg czego je przyjmujemy.

Y
I znów wraca sprawa sąsiadów przy podziale nieruchomości mimo tego, że już
nawet NSA stwierdził iż sąsiedzi nie są stronami w tej sprawie.
Skoro jest zgoda że granic nie ustalamy, a z § 6.1 jednoznacznie wynika jakie
granice przyjmujemy, do czego wobec tego potrzebni są Ci sąsiedzi?
Sąsiedzi nie mają nawet prawa wiedzieć o toczącym się postępowaniu podziałowym.
Co prawda § 6.2 mówi "O przyjęciu granic, o którym mowa w ust. 1, osoba
sporządzająca projekt podziału nieruchomości zawiadamia zainteresowane
strony...", ale tyczy to stron zainteresowanych w sprawie podziału
nieruchomości, jako że tylko do spraw dot. podziału nieruchomości odnosi się
cytowany przepis!!! Sąsiedzi nie są stronami zainteresowanymi w sprawie
podziału nieruchomości!!!
Przepis ten nie ma nic wspólnego z ustaleniem granic poza tym, że "... Do
zawiadomień stosuje się odpowiednio przepisy art. 32 ust. 1-4 ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne." Wyraźnie jest napisane "do zawiadomień", tylko i
wyłącznie!!!
Czytamy dalej. "§ 6.3. Z czynności przyjęcia przebiegu granic nieruchomości
sporządza się protokół."
No i proszę, nigdzie nie jest napisane, że protokół ten ma mieć szczególną
formę lub mieć jakikolwiek związek z protokołem granicznym w rozumieniu
przepisów o rozgraniczaniu nieruchomości, a ja ciągle spotykam się z różnymi
wzorami protokołów zalecanych do stosowania przez ODGiK, opartych na
protokołach granicznych.
To ma być zwykły protokół sporządzony wg zasad KPA (Rozdział 2 - Protokoły i
adnotacje).

YTo w tym momencie byłoby na tyle.

Y
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


Źródło: topranking.pl/1831/83,podzialy,nieruchomosci.php


Temat: ustawa
On 10 May 2001 12:17:13 +0200, zag@geo.com.pl ( Robert Zagała)
wrote:

YUstawa z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"
(Dz. U. Nr 100 poz. 1086) jest obowiązująca wraz ze zmianą Dz. U. Nr 120
poz. 1268.

Y
Oczywiscie z 2000 roku. Dz. U. Nr 120 poz. 1286 z 2000 r.
(ujednolicony tekst ustawy)
_________________________________
  Mirek Winnicki
Numeryczne Opracowania Geodezyjne
e-mail: mir@priv7.onet.pl
---------------------------------


Źródło: topranking.pl/1831/40,ustawa.php


Temat: "Durczok" w komisji ds. OrlenGate
Oto wszystkie komisje i podkomisje jakich członkiem jest posewł Grzesik:
Przynależność do komisji/podkomisji

Nazwa komisji/podkomisji Data powołania Data odwołania Funkcja Data
powołania na funkcję Data odwołania z funkcji
Komisja Gospodarki 23/10/2001 08/11/2001
Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 23/10/2001 17/01/2002
Komisja Infrastruktury 08/11/2001
Podkomisja stała ds. transportu 04/12/2001
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o księgach wieczystych i
hipotece (druk nr 2908) 13/07/2004
Komisja do Spraw Służb Specjalnych 17/01/2002 przewodniczący 28/08/2002
11/02/2003
Podkomisja nadzwyczajna do wyjaśnienia nieprawidłowości w działaniu wojskowych
służb specjalnych w związku ze sprawą Funduszu Obsługi Zadłużenia
Zagranicznego 10/06/2003
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz zmianie niektórych ustaw
15/03/2002 10/06/2002
Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Wojskowych
Służbach Informacyjnych 11/10/2002 23/07/2003
Komisja Śledcza do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa
Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A.
oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków
na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do
wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A. 02/07/2004

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,14,14463337,14463337,_Durczok_w_komisji_ds_OrlenGate.html


Temat: Sprzedam mape Mrągowa w krzywych
Y Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Czego?
Tak sie sklada, ze mialem "troche" wspolnego z roznymi
"planami miast" i nigdy zaden prawnik nie opowiadal takich...
Co innego kwestie praw autorskich.

Y
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego...
1) kontroluje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy, a w
szczególności:
a) zgodność wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami
ustawy,
b) posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii,
2) kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej,
3) współdziała z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w
zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
4) ewidencjonuje lokalne systemy informacji o terenie oraz przechowuje kopie
zabezpieczające bazy danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji
gruntów i budynków,
5) prowadzi rejestr granic i powierzchni jednostek zasadniczego podziału
terytorialnego państwa w zakresie dotyczącym województwa,
6) na wniosek starosty wyraża opinię o przygotowaniu gminy do przejęcia
zadań w trybie art. 6a ust. 4.

Jeżeli chodzi o mapki reklamowe - oczywiście masz rację - pozostaje tyko
kwestja rozróżnienia gdzie kończy się reklamówka a zaczyna kartografia.
Wszystko o czym piszę dotyczy wyd. kartograficznych! Kolega "Tolke" jak
napisał wykonał mapę (a więc tzw. dzieło kartograficzne) na podstawie
legalnego podkładu. Jeżeli kupił ten podkład od geodety musiał wraz z
podkładem dostać pozwolenie określające cel udostępnienia. Jeżeli nie ma
uprawnień zawodowych z zakresu kartografii nie powinien dostać pozwolenia do
celów wydawniczych.

Nie bardzo rozumiem dlaczego "Co innego kwestie praw autorskich" czy to
jakieś prawo na specjanych prawach?
Ustawa o prawie autorskim obowiązuje tak samo jak ustawa prawo geodezyjne i
kartograficzne... a że jest nagminnie łamana to już inna para kaloszy.

Pozdrawiam
Jan


Źródło: topranking.pl/1263/sprzedam,mape,mragowa,w,krzywych.php


Temat: PYTANIA
Pewnego razu <tomas211zadał pytanie:
: 1. Jakie dokumenty sa potrzebne do prawnego (poprawnego) wykonania
: podzialu dzialki na dwie rowne czesci w Warszaiw....tzn, gdzie mamy
: sie zglosic i co pobrac???
czy aby koledzy znają prawo geodezyjne i kartograficzne?
do wykonywania wspomnianych prac geodezyjnych trzeba posiadać
odpowiednie uprawnienia, posiadanie ich pozwoli na udzielenie sobie
właściwej odpowiedzi.
---
JaTy z K.S.m.K.

Źródło: topranking.pl/1831/87,pytania.php


Temat: Podziały nieruchomości
Y| Czy to oznacza że punkty o których mówi ustawa "Prawo geodezyjne i
| kartograficzne" art. 39, pkt. 5 (patrz ściąga niżej) to też są
punkty
| granicy prawnej. Bo ustawa pozwala na wyznaczanie w terenie i
| oznaczanie znakami granicznymi tych punktów.

ale czytaj uważniej:
"przy wyznaczaniu punktów granicznych  u j a w n i o n y c h
uprzednio w ewidencji gruntów i budynków"

Y
Przeczytałem i ja uważnie i nic więcej nie zauważyłem.
Natomiast ".:~JaTy~:." odczytał jeszcze co następuje:
Y- czyli opisanych wg zasad geodezyjno prawnych i przy założeniu, że b.
ewidencja
przedstawiała stan faktyczny (np. brak błędów pomiaru)
Jeszcze jedno: dlaczego nie bierze się pod uwagę faktu, że ewidencja
gruntów
wg poprzednich przepisów odnosiła sie do stanu "faktycznego
użytkowania"
a wg nowych przepisów odnosi się do "własności" i nic nie ustala a
jedynie rejestruje!

Y
Niestety prawodawca nie zechciał tego napisać wobec czego ".:~JaTy~:." nie ma
na poparcie swojego stanowiska nic poza własnymi słowami.

Następnie użytkownik ".:~JaTy~:." napisał:
Ya jeszcze raz trzebaby przecztyać:
| § 37. W razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 lub jeżeli
zawarte
| w niej dane nie są wiarygodne, lub nie odpowiadają obowiązującym
| standardom technicznym, dane dotyczące przebiegu granic działek
| ewidencyjnych pozyskuje się w wyniku terenowych pomiarów
geodezyjnych
| lub fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych
granic
| na gruncie.

Y
Jeszcze raz przeczytałem i stwierdzam, że paragraf ten dotyczy jedynie sytuacji
szczególnych i nie neguje generalnej zasady ustalonej w § 36.
Yi jeszcze jedno:
"dla opracowania projektu podziału granice nieruchomości podlegającej
podziałowi
przyjmuje się według istniejącego stanu prawnego, a jeżeli stanu
takiego nie można
stwierdzić - według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości" -

Y
Owszem, ale na tym koniec i kropka. Poniższy dopisek
Yi znów: jeśli jest zgodny ze stanem faktycznym!

Y
to jedynie prawo na własny użytek. Gdyby prawodawca zalecał jakieś badania
zgodności ze stanem faktycznym to byłby o tym wspomniał.
Generalna zasada stosowania prawa przez państwo jest taka - co nie jest prawem
dozwolone, to jest zabronione. Żadne rozszerzające interpretacje są
niedopuszczalne, tym bardziej jeżeli chodzi o przepisy szczególne.
Niejednokrotnie dał temu wyraz w swoich wyrokach SN i NSA.

J.Makarski - Kraków


Źródło: topranking.pl/1831/83,podzialy,nieruchomosci.php